Serwis Profilu Zaufanego, dzięki któremu możesz kontaktować się z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną i wiele spraw załatwić on-line.

Za rozwój i utrzymanie serwisu odpowiada Minister Cyfryzacji

Co to jest Profil Zaufany (eGO) ?

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę)

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Ważne!

 • Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata).
 • Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.

Dlaczego warto założyć Profil Zaufany?

 • Wygoda -Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu
 • Oszczędność czasu – nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd
 • Dostęp do różnych placówek administracji publicznej – możesz załatwić dziesiątki różnych spraw w urzędach działających w Twojej okolicy i w całej Polsce

Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?

…i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.

Jak założyć Profil Zaufany?

Profil Zaufany można założyć w poniższych serwisach bankowych :

 • PKO BP,
 • ING Bank Śląski,
 • Bank Millennium,
 • Inteligo,
 • Bank Pekao.
 • mBank
 • BZWBK
 • oraz w serwisie Envelo ,

Zakładanie PZ przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste:

Jeśli nie masz dostępu do bankowości elektronicznej Profil Zaufany również założyć poprzez serwis pz.gov.pl wybierając „Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony  w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości  w jednym z w wybranych punktów potwierdzających. Przejdź do listy punktów potwierdzających PZ.

Serwisy, w których załatwisz sprawy on-line  z pomocą PZ

Przejdź do serwisu pz.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 poz. 565 z póz. zm. )
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579 )
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1626 )
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1633 )