Tronix Piotr Giza

BIMestiMate

Innowacyjne oprogramowanie do kosztorysowania tradycyjnego i w technologii BIM.

  BIMestiMate = ZUZIA (kosztorysowanie) + Moduł BIM (pliki IFC)

Jeśli nie ma konieczności pracy na pliku IFC, wówczas pracują Państwo jak dotychczas.

BIMestiMate = ZUZIA (kosztorysowanie)


BIMestiMate

BIMestiMate jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych, budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Program umożliwia przeniesienie z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu.

Funkcjonalność programu obejmuje m.in.:

• Czytanie modeli wirtualnych w formacie IFC 2×3

• Operacje geometryczne – obroty, przesunięcia, zbliżenia, cięcia płaszczyzn

• Wizualizację ze zmienną przeźroczystością

• Prezentację modelu wraz z drzewkiem strukturalnym zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów instalacji

• Prezentację wybranych elementów drzewka

• Odcięcie części modelu

• Odrzucenie wybranych elementów modelu

• Obliczenie przedmiarów elementów

• Przedmiarowanie i opracowanie wyceny kosztorysowej

• Opracowanie harmonogramu na podstawie wycenionego kosztorysu

Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego jest jednym z zagadnień, do którego można wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny.

BIMestiMate struktura elementów kosztorysu i modelu są ze sobą powiązane. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia. Przedmiar powstaje przez wskazanie na rysunku elementów budowli i przeniesienia z nich do określonych pozycji danych, które są odczytywane z modelu.

Metoda wyceny z wykorzystaniem technologii BIM skraca czas sporządzania kosztorysu na podstawie danych pobranych z wirtualnego modelu budowli. Jest to ważne w przypadku modyfikacji modelu, kiedy można efektywnie wykorzystać związek pomiędzy dokonywaną zmianą i jej kosztem.

Dodatkowo wpływa także na eliminację błędów rachunkowych i kontrolę postępu prac, a elementy wliczone do przedmiaru są powiązane z rysunkiem. Aplikacja BIMestiMate jest systemem otwartym i może korzystać z modeli opracowanych w dowolnym systemie CAD zgodnym z technologia BIM, generującym projekty w formacie IFC 2×3.

Formularz odsprzedania/przekazania programu

Cennik

Formularz zamówienia