Tronix Piotr Giza

Cennik

Usługi
Cena*

Informatyka

Komputery
Usługi dodatkowe
Dane

* Koszt odzyskania danych zależy od rodzaju uszkodzenia sprzętu / nośnika i zastosowanej technologii do rozwiązania problemu, dlatego zawsze zaczynamy od wykonania diagnozy. Diagnostyka jest płatna z góry.

** Diagnoza w trybie podstawowym jest bezpłatna tylko wtedy, gdy zlecający nie odstąpi od usługi w trakcie jej trwania, a także jeśli nie ma technicznych możliwości odzyskania danych. Jeśli wynik diagnozy jest pozytywny i nastąpi rezygnacja z dalszej realizacji koszt diagnozy wynosi 150 zł netto.

*** W przypadku nośników, które zostały poddane wcześniejszej ingerencji przez osoby trzecie Zleceniobiorca ma prawo nałożyć dodatkową opłatę w wysokości 200 zł netto do ceny ekspertyzy.

**** W przypadku macierzy RAID cena ekspertyzy jest mnożona przez ilość dysków.

* wszystkie ceny są cenami netto

** Rzeczy z poza cennika – indywidualna wycena