Tronix Piotr Giza

Serwis komputerowy

Szybki wybór

Downloads

Dział Downloads to strona na której znajdziesz wszystkie najważniesze programy użytkowe oraz oprogramowanie układowe. Zapraszam

Cennik

Cennik usług

Regulamin serwisu

Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na podstawie której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

RODO

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926 – RODO

Informacje serwisowe

Serwery NTP

Serwery czasu w Polsce

nazwa serweraadres IPv4adres IPv6stratumźródłoutrzymanie
ntp1.tp.pl80.50.231.2262a01:1102:0:b::21atomowy zegar cezowy 5071A TP S.A.Orange Polska S.A. 
ntp2.tp.pl212.160.106.2262a01:1100:3::21atomowy zegar cezowy 5071A TP S.A.Orange Polska S.A. 
time.coi.pw.edu.pl194.29.130.252 1 Politechnika Warszawska
ntp.nask.pl195.187.245.55 1GPSNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Oficjalne serwery NTP dostarczające urzędowy czas UTC (PL) w Polsce

W Polsce oficjalnym źródłem urzędowego czasu UTC są publiczne serwery NTP Głównego Urzędu Miar. Serwery te są bezpośrednio dołączone łączem 1PPS do zegara atomowego (5071A), którego wskazania są kontrolowane i korygowane do innych wzorców skali czasu atomowego tzw. TA.

  • tempus1.gum.gov.pl (194.146.251.100)
  • tempus2.gum.gov.pl (194.146.251.101)

Serwery NTP grupy laboratoriów ds. porównań wzorców czasu

nazwa serweraadres IPstratumźródło
vega.cbk.poznan.pl150.254.190.511atomowy zegar cezowy 5071A CBK w Borówcu k. Poznania
ntp.itl.waw.pl193.110.137.1711atomowy zegar cezowy 5071A IŁ-PIB w Warszawie (Miedzeszyn, prawy brzeg Wisły)
ntp.elpromaelectronics.com109.206.205.2331rubidowy atomowy wzorzec firmy STANFORD Research, ELPROMA Czosnów k. Warszawy
zegar.umk.pl158.75.5.2451Polski Optyczny Zegar Atomowy zlokalizowany w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu i Krajowym Laboratorium FAMO