Tronix Piotr Giza

Serwis komputerowy

Downloads

Dział Downloads to strona na której znajdziesz wszystkie najważniesze programy użytkowe oraz oprogramowanie układowe. Zapraszam

Cennik

Cennik usług

Regulamin serwisu

Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na podstawie której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

RODO

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926 – RODO