Tronix Piotr Giza

Obwody elektryczne

Obwód elektryczny

Wszystkie urządzenia elektryczne od prostego dzwonka elektrycznego do komputera czy samochodu elektrycznego zbudowane zostały z obwodów elektrycznych.

Czym jest obwód elektryczny? Obwód elektryczny to układ połączonych elementów, które umożliwiają przepływ prądu od źródeł do odbiorników prądu.

Obwód elektryczny składa się z elementów takich jak przewody elektryczne, źródła napięciowe (i prądowe), odbiorniki i przełączniki, które tworzą drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego.

Prosty przykład: Jednym z najprostszych przykładów obwodu elektrycznego może być mała żarówka 1.5 V podłączona przewodami do baterii AA (popularny paluszek). Uwaga: bateria musi dostarczyć napięcie o wysokości wymaganej przez żarówkę aby żarówka zapaliła się

1. Schematy obwodów elektrycznych

Dlaczego używamy schematów obwodów elektrycznych? Aby przedstawić obwód prądu elektrycznego i jego elementy używamy schematów ponieważ są bardziej czytelne niż zdjęcia czy ilustracje i łatwiej je sporządzić.

Jak narysować schemat obwodu elektrycznego? To proste, każdy element układu posiada swój symbol np. amperomierz oznaczamy kołem z literą A, opornik prostokątem a przewód to linia ciągła. Schematy możemy narysować ręcznie lub użyć do tego oprogramowania (np. dostępnych za darmo Lucidchart czy TinyCAD).

2. Elementy obwodu elektrycznego

Z jakich elementów składają się obwody elektryczne? Są to:

 • Źródła prądu (czyli elementy aktywne) np. bateria
 • Odbiorniki prądu (czyli elementy pasywne) np. żarówka, opornik oraz silnik.
 • Przewody elektryczne, którymi połączone są pozostałe elementy

Podstawowe elementy obwodów elektrycznych:

 • Ogniwo – pojedyncze ogniwo źródła prądu stałego
 • Bateria – kilka ogniw źródła prądu stałego
 • Źródło napięcia zmiennego – źródło napięcia prądu zmiennego
 • Przewód elektryczny – łączy elementy obwodu
 • Wyłącznik – rozłącza obwód elektryczny
 • Opornik – stwarza opór dla prądu (powoduje spadek napięcia)
 • Kondensator – posiada zdolność gromadzenia ładunku
 • Cewka, zwojnica – gromadzi energię w polu magnetycznym
 • Dioda – przepuszcza prąd w jednym kierunku (zaznaczonym strzałką)
 • Żarówka – element rezystancyjny zamienia energię elektryczną na światło i ciepło
 • Amperomierz – służy do pomiaru natężenia (w amperach)
 • Woltomierz – służy do pomiaru napięcia (w woltach)

3. Warunki przepływu prądu elektrycznego

Czy w każdym obwodzie elektrycznym popłynie prąd? Aby w obwodzie nastąpił przepływ prądu muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:

 1. W obwodzie musi istnieć różnica potencjału (źródło zasilania) oraz
 2. Obwód powinien pozostać zamknięty

4. Węzły, gałęzie i oczka obwodów elektrycznych

Na schematach obwodów elektrycznych możemy spotkać węzły, gałęzie i oczka:

 • Węzeł obwodu elektrycznego to miejsce, w którym łączą się conajmniej dwa obwody elektryczne (czyli miejsce, w którym łączą się przynajmniej trzy przewody). Węzły obwodu elektrycznego często oznacza się symbolem punktu (po angielsku – meatball czyli klops).
 • Gałąź obwodu elektrycznego to jeden lub więcej połączonych szeregowo elementów obwodu elektrycznego.
 • Oczko obwodu elektrycznego to zbiór połączonych gałęzi obwodów tworzących drogę zamkniętą dla prądu. Obwody proste (nierozgałęzione) posiadają jedno oczko, obwody złożone (rozgałęzione) posiadają dwa lub więcej oczka.

5. Połączenia szeregowe i równoległe

Obwody elektryczne możemy połączyć na dwa główne sposoby: szeregowo i równolegle.

Połączenie szeregowe

Połączenie szeregowe to rodzaj połączenia elementów obwodu elektrycznego w szereg, w którym koniec jednego elementu styka się z początkiem kolejnego np. żarówki lampek choinkowych.

W połączeniu szeregowym prąd przepływa kolejno przez wszystkie elementy szeregu. To oznacza, że jeżeli jeden z nich się przepali lub obwód zostanie przerwany to wszystkie elementy obwodu przestaną działać. W połączeniu szeregowym natężenie prądu dla każdego elementu ma taką samą wartość.

Połączenie równoległe

Połączenie równoległe to rodzaj połączenia elementów obwodu elektrycznego, w którym wszystkie końce oraz początki tych elementów są połączone razem, tworząc gałęzie obwodu.

W połączeniu równoległym suma natężeń prądów wpływająca do węzła (czyli dla gałęzi) jest równa sumie prądów wypływających z węzła (zgodnie z I prawem Kirchhoffa). Napięcie na poszczególnych gałęziach jest takie samo.