Tronix Piotr Giza

Poczta

Serwer pocztowy
Ten rodzaj (mail server) służy do odbierania i wysyłania poczty e-mail. Może to być osobne miejsce służące wyłącznie tej funkcji, większość osób i firm korzysta jednak z usługi serwerów wirtualnych, które poza funkcją serwerów www/ftp pełni także rolę serwerów poczty, umożliwiając zakładanie konta pocztowego.