Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – jak  działa  i  jak  go  stosować Od 1 lipca 2018 r. przy płatności za faktury VAT można stosować mechanizm podzielonej płatności (MPP, z ang. “split payment”). Polega on na tym, że płatność za towar lub usługę, dokonana przelewem, nie trafia w całości na jedno konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę […]

Elementy składowe faktury

Elementy składowe faktury Żadna faktura VAT nie obejdzie się bez zestawu obowiązkowych elementów. Te jednak mogą się zmieniać wraz z ewoluującymi przepisami. Dane jednego dnia konieczne, następnego stają się już zbędne. Jakie więc elementy faktury VAT nie są obowiązkowe? Oto 7 najważniejszych, którymi zwykle nie trzeba sobie zaprzątać głowy.

Czy profil zaufany zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny?

Profil zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia. Zakładanie profilu zaufanego – pierwsze kroki

JPK VAT

Wszystko co niezbędne o plikach JKP VAT, profilu zaufanym między innymi do podpisywania plików jpk oraz e-mikrofirma czyli darmowym programie do prowadzenia działalności gospodarczej. Co to jest JPK_VATTo zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc […]