Informatyka

Dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemówprzetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

Nazewnictwo

Określenie informatyka ma swój odpowiednik w języku angielskimcomputer science – dosłownie: nauka o komputerze – co może być mylące i dlatego jest krytykowane w środowiskach akademickich i informatycznych.

W języku polskim termin ten zaproponował w październiku 1968 Romuald Marczyński w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji poświęconej “maszynom matematycznym” na wzór (fr.) informatique i (niem.)Informatik.

Przegląd dyscyplin

Współczesna informatyka jest obecnie bardzo szeroką dziedziną. Jest zarówno dyscypliną naukową, podobnie jak fizyka lub chemia, a także jest mocno powiązana z działalnością gospodarczą i wieloma innymi dziedzinami życia.

Bardziej znane i popularne działy informatyki to przede wszystkim: (kolejność alfabetyczna)

Technologia informacyjnainfotechnologia (ang. information technologyIT) – całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

Stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne technologie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji[2][3]. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzia, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, gromadzić, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

Historia informatyki, w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, rozpoczyna się w latach 40. XX wieku, kiedy pojawiają się pierwsze kalkulatory służące m.in. do mechanizacji procesu dekryptażu szyfrogramów niemieckiej maszyny szyfrowej Enigma. Są jednakże autorzy, sięgający w przeszłość aż do początków cywilizacji i upatrujący pierwocin informatyki (rozumianej po prostu jako dział techniki, zajmujący się sprzętowym przetwarzaniem informacji, zwłaszcza wyrażonej liczbowo) już w nacinaniu karbów na kości czy gałęzi, za pomocą której to czynności pierwotny człowiek odwzorowywał liczebność stada czy oddziałów wroga.

Źródło WIKIPEDIA
(Najlepsza encyklopedia na świecie 😉 POLECAM)

Tel. 722 22 33 03
Mail. biuro@e-tronix.pl

Piotr Giza
ul. Lubelska 27/8
24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171718133 Regon: 061694446

POLECANE
Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online