Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
stołu suto zastawionego tradycyjnymi potrawami, na którym niczego nie zabraknie i przy którym nie zabraknie nikogo bliskiego Twemu sercu.
Ale przede wszystkim niech w tym podniosłym dniu zagości w Waszych sercach Zmartwychwstały Jezus Chrystus
i napełni je wiarą, miłością i pokojem. By te święta były nie tylko czasem wytchnienia i odpoczynku, ale przede wszystkich duchowej odnowy.

Don’t Stop Here

More To Explore